ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

списък_5

Калъф за производствена линия за раздробяване на алуминиева руда в Шанхай

Производствен капацитет: 800т/ч
Размер на частиците на изхода: 25 мм
Въвеждане на алуминиева руда
Основните видове алуминиева руда са диаспор, бемит и гибзит.Това са руди, от които се топи алуминий.Орторомбична кристална система, с непокътнати кристали във формата на ромб, призматична, призматична, игловидна, влакнеста и шестоъгълна.Бемитът е разтворим в киселини и основи.Минералът се образува в кисела среда, главно в седиментен боксит, и се характеризира със симбиоза със сидерит.

Състояние на производство
Първо, алуминиевата руда се изпраща равномерно към челюстната трошачка от вибриращото захранващо устройство за предварително раздробяване и след това се транспортира в трансферния силоз, а след това първоначално натрошените материали се транспортират от вибриращото захранващо устройство в едноцилиндровата конусна трошачка за грубо раздробяване .Накрая се транспортира в многоцилиндрова конусна трошачка за фино раздробяване.Фино натрошената алуминиева руда се пресява от вибриращо сито за отсяване на камъни с различни спецификации.продукт.
20


Време на публикуване: 29 ноември 2022 г